VI KAN SAMARBETE

OM FÖRETAGET

Birgitta Bernhardsson har arbetat som psykolog och arbetsplatsutvecklare i cirka tjugo år. Arbetet har inneburit såväl handledning som grupputveckling. I början på 2000 talet utbildade hon sig som handledare i The Human Element i San Fransisco, USA. THE som det även förkortas är inriktad på personlig utveckling. Birgitta har handledarutbildning i Förtroendefullt samarbete och har gått en specialistutbildning inom konflikthantering hos Thomas Jordan, Göteborgs universitet. 2017 gav bokförlaget komlitt ut hennes bok, Konflikt eller samförstånd. Boken ger både vägledning och kunskap om hur vi kan hantera de intressemotsättningar som uppstår när människor måste samarbeta. Birgitta är en mycket uppskattad kursledare och föreläsare. I de öppna kurser som hon håller, samarbetar hon med Anders Björnsson, Agio AB som också är utbildad handledare i Förtroendefullt samarbete.

Birgitta Bernhardsson

birgitta@amogravis.se

070- 31 33 477

amogravis.se

 

AmoGraVis AB arbetar med att utveckla och handleda enskilda och arbetsgrupper inom områden som kommunikation, feedback och konflikthantering. AmoGraVis startade sin verksamhet 2008 och har sina kunder inom både privat och offentlig verksamhet i hela landet. Utbildning av läkare i Förtroendefullt samarbete för Västra Götalands regionen, utbildning av chefer i feedback, kommunikation och konfliktkunskap i Malå-Sälen, Skellefteå och Umeå kommun, har varit pågående uppdrag under ett flertal år. Arbetsplatsutveckling har genomförts inom bland annat Länsförsäkringar, Posten, Boliden, Outotec och landstinget Dalarna.

KURSEN SAMARBETE ELLER KONFLIKT

Mitt engagemang i arbetsplatskonflikter gjorde att jag skapade en kurs som skulle vara både djuplodande och metodisk. Det hjälper inte med bra metoder om vi inte har självinsikt. Det egna konfliktbeteendet kommer oavsett om jag vill det eller inte, att påverka förloppet i en konflikt. Som chef blir jag inblandad om det uppstår intressemotsättningar i min arbetsgrupp. 

Ladda ner vår  kursbroschyr här

 

I många ledarprogram ingår konflikthantering men i alldeles för liten skala. Som ledare behöver vi träning för att rädslan inte ska ta överhand och få oss att blunda och "sopa skiten under mattan". Genom att dels förstå sig själv på ett djupare plan, dels få metoder att identifiera och lösa konflikter blir vi tryggare och vågar ta tag i de problem som uppstår.
Kursen Samarbete eller Konflikt lämpar sig även för befintliga arbetsgrupper och då kan man anpassa upplägget efter arbetsgruppens behov.

KONFLIKT ELLER SAMFÖRSTÅND

När jag genom åren gett handledning och coaching till chefer har jag upptäckt att hantering av konflikter är en bristvara. Anledningarna är flera, dels har utbildningarna inom området inte varit tillräckliga, många chefer är dessutom inte förtrogna med sitt eget konfliktbeteende, dels är konflikträdsla relativt vanlig (hos oss alla). Ibland är det organisationen som brister genom att vara otydlig om vilka ansvarsområden och regler som gäller på arbetsplatsen. 

När jag i början av min bana anlitades av företag för att hjälpa arbetsgrupper att lösa sina konflikter upptäckte jag, att jag själv hade bristande kunskaper om vilka mekanismer som låg bakom. Hur skulle jag på ett bra sätt kunna hjälpa människor att lösa konflikter, det ledde till att jag ville förkovra mig inom området. Det gjorde jag dels genom att gå olika kurser inom konflikthantering, dels att utbilda mig till handledare inom Förtroendefullt samarbete och dels genom att skaffa mig en specialistkompetens inom konflikthantering för organisationskonsulter. Jag har även skapat en tredagarskurs i konfliktkunskap som jag kallas Samarbete eller Konflikt, den har blivit mycket uppskattad av deltagarna då den varvar teori, övningar och tid för reflektion.

Då segslitna konflikter skadar både människor och företag ville jag bidra med en bok riktad till ledare och chefer. Det har tagit mig några år att sammanställa den men nu är den äntligen klar. Jag har fokuserat på hur ledaren kan öka sin egen självinsikt och med vilka verktyg ledaren kan förebygga, identifiera, lösa och hantera uppkomna konflikter. I boken ger jag exempel på både egna och andras sätt att försöka hantera de konflikter som ofrånkomligen uppstår i livet. Boken beställs på komlitt.

 

FÖR ARBETSPLATSEN

Vi skräddarsyr den utbildning ni behöver för era chefer och arbetsgrupper. Det kan vara såväl enskilda samtal som utvecklingsdagar med hela arbetsgruppen.


Konfliktkunskap: Vi utgår från de fyra nycklarna förebygga, identifiera, lösa och hantera en konflikt och använder oss av boken Konflikt eller samförstånd, där de finns utförligt beskrivna. När det gäller en pågående konflikt undersöker vi var i konflikttriangeln (attityd, beteende, sakfråga) vi behöver agera, för att konflikten inte ska eskalera. Om konflikten har eskalerat tar vi reda på var i eskalationstrappan konflikten befinner sig. Vidare gör vi en teoretisk genomgång av metoden behovsbaserad problemlösningsmodell, samt en praktisk övning i metoden för att kunna hantera intressemotsättningar och konflikter som uppstår i det dagliga arbetet.

Kommunikationen på en arbetsplats kan vara godmodig men ändå sårande. Hur kommunicerar vi så att budskapet inte missuppfattas? Sörjiga relationer är tyvärr allt för vanliga på våra arbetsplatser och de uppstår när vi inte vågar vara uppriktiga mot varandra. Ett öppet och ärligt kommunikationssätt ökar tilliten i en arbetsgrupp och det övar vi oss på.


Feedback är ett sätt att dels få reda på hur andra uppfattar oss och dels att förmedla hur vi upplever andra utifrån vårt behov av samarbete. Hur samtalar vi för att nå fram till människor som inte mår bra eller som inte fungerar som förväntat?  Hur ger vi feedback utan att motparten går i försvar när vi vill uppnå en förändring (konstruktiv kritik)? Här får vi kunskap om olika tillvägagångssätt tillsammans med övningar.

 

Hör gärna av dig om du har frågor eller vill ha förslag på hur en arbetsplatsutbildning skulle kunna se ut. Jag bidrar gärna med mitt kunnande.

Leg. psykolog Birgitta Bernhardsson

birgitta@amogravis.se

070- 31 33 477

amogravis.se