BOKA TERAPISESSION

Samtalen bedrivs via Skype och för många kan det bli ett lagom intimt tillvägagångssätt. Det är många människor som någon gång funderat på att gå i terapi, inte för att problemen varit oöverstigliga men för att få vägledning i livsfrågor. Fördelen med Skype är att man kan befinna dig i sin invanda miljö, samtidigt som man får möjlighet att bearbeta sina problem. Jag som har samtalen har arbetat som legitimerad psykolog i drygt tjugo år, både med enskilda samtal, handledning och coaching för chefer och arbetslag. Terapin bedrivs med kognitiv inriktning, vilket innebär att sättet att tänka kring sina problem är centrala. Tidigt i livet utformar vi så kallade automatiserade tankar som både kan underlätta men även ställa till problem i våra liv. Genom att få hjälp med att fundera över sitt invanda tanke- och känslomönster kan nya insikter uppstå. I psykologyrket gäller tystnadsplikt.

Betalning: När du bokat en terapisession kommer en faktura att skickas till din mailadress. Betalningen sker i förskott.

Hör gärna av dig om du har frågor eller vill ha förslag på hur en arbetsplatsutbildning skulle kunna se ut. Jag bidrar gärna med mitt kunnande.

Leg. psykolog Birgitta Bernhardsson

birgitta@amogravis.se

070- 31 33 477

amogravis.se